Gwarantujemy solidne wykonanie prac podwodnych oraz nawodnych:

  • fotografia
  • film
  • sporządzanie dokumentacji
  • czyszczenia i sprawdzenie miejsc przeznaczonych do kąpieli pod względem bezpieczeństwa  użytkowników
  • poszukiwania zatopionych przedmiotów (wszystkich)
  • projektujemy i budujemy pomosty, kąpieliska i inne budowle hydrotechniczne
  • prace badawcze podwodnej flory i fauny
  • archiwizacje i dokumentacje oraz sprawdzanie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, mostów, przepraw, tam, jazów, przepompowni, elektrowni wodnych
  • przeglądy i naprawy jednostek pływających, kadłubów statków, barek i łodzi z fotografią oraz filmem