DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ POD LODEM ?

- ponieważ zimą, pokryta pokrywą lodową powierzchnia akwenu zapewnia nam lepszą przejrzystość wody
- mamy możliwość łatwego dostępu do akwenów, do których latem dostęp jest utrudniony

CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. W trakcie kursu ćwiczone jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych pod lodem (zamarznięcie automatu, utrata liny asekurującej, itp.) oraz na lodzie (załamanie lodu, szukanie zespołu pod lodem w przypadku utraty liny asekuracyjnej, itp.). Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność przygotowania stanowiska nurkowego i umieć w sposób prawidłowy wykonać nurkowanie pod lodem.

WYMAGANIA DLA KANDYDATOW

- ukończone 18 lat
- posiadanie stopnia Open Water Sport Diver

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- dodatkowy niezależny automat
- dodatkowe niezależne źródło czynnika oddechowego np. : twinset , pony
- 2 kołowrotki
- uprząż
- śruby lodowe wraz z karabińczykami

CZAS TRWANIA KURSU

- min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (minimum 4 godziny)

- właściwości fizyczne lodu
- wybór miejsca, przygotowanie stanowiska i sprzętu nurkowego
- zasady asekuracji
- medyczne aspekty nurkowania pod lodem
- pierwsza pomoc w warunkach niskich temperatur

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min.4 nurkowania o łącznym czasie min.2 godz.)

- organizacja stanowiska nurkowego
- nurkowanie pod lodem
- ratownictwo pod lodem
- asekuracja i ratownictwo z powierzchni lodu

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

- możliwość nurkowania pod lodem do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.
CENA KURSU: 650 PLN + 120 PLN licencja / minimum dwie osoby