DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH

- ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
- również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU


Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

- posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

- podstawowy sprzęt nurkowy
- min. 2 latarki nurkowe
- strobo
- kompas

CZAS TRWANIA KURSU

- min. 1 dzień

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2godz.)

TEMATY:

- nurkowania nocne tak czy nie ?
- zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
- odpowiedni dobór sprzętu
- komunikacja pomiędzy partnerami
a) dobra widoczność
b) widoczność ograniczona oraz warunki nocne
- nawigacja
- zabezpieczenie akwenu


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 - 4 nurkowania, min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.)

- odpowiednie zabezpieczenie akwenu
- umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
- nawigacja
- znaki nurkowe


UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU


- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
CENA KURSU: 700 PLN + 75 PLN licencja (nieobowiązkowa) + 60 PLN manual / minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)