DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAWIGACJI POD WODĄ?

- ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej.

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- wiek min.15 lat (zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- kompas

CZAS TRWANIA KURSU

- min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2 godz.)

- środowisko wodne
a) widoczność
b) dźwięk
c) prądy
d) pływy
e) falowanie
- nawigacja naturalna
a) kontury dna
b) podwodne obiekty
c) prądy
d) falowanie
e) światło
f) głębokość
- kompas
a) typy
b) budowa
- użycie kompasu
- szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)

- nurkowanie na zadany azymut
- nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej
CENA KURSU: 650 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual / minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)