Master Diver jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji (kwalifikacji) nurkowych. Jeśli ktoś posiada ten stopień oznacza to, iż posiada on wiedzę i doświadczenie w wielu różnych dziedzinach i warunkach nurkowych. Stopień ten jest stopniem prestiżowym i najwyższym wyróżnieniem świadczącym o dużych osiągnięciach nurka.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

Kandydat musi ukończyć: cztery (4) kursy rekreacyjnych specjalizacji nurkowych PSAI (PSAI Sport Diver Specialty) wymaganych dla certyfikatu Advanced Open Water Plus Diver, plus dodatkowe trzy (3) kursy rekreacyjnych specjalizacji nurkowych PSAI - posiadając w sumie siedem (7) kursów specjalizacji oraz posiadać stopień PSAI RAPID (Rescue Diver).

Po spełnieniu powyższych wymagań Instruktor PSAI wnioskuje do lokalnego biura PSAI o wystawienie licencji MASTER DIVER, zatem jedynym kosztem tego kursu jest koszt licencji.

CENA KURSU: 150 PLN licencja