Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30 m w różnych warunkach środowiskowych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

- posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO - OPEN WATER SPORT DIVER lub równoważnego
- posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:

- wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań
- pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji z czego obowiązkowo:

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)

Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)

- oraz 2 spośród pozostałych:

Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)

Twin Set Diver

Narcosis Management poziom I lub I + II

Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)

Nurkowanie na wrakach - Wreck Diver Cold Water Environment

Open Water Sidemount Diver

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 4) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji / minimum dwie osoby