Open Water Sport Diver PSAI - kurs podstawowy
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania, który daje jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.
CENA KURSU: 1.700 PLN* + 150 PLN licencja + 120 PLN manual / minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)

Advanced Open Water Diver PSAI - SILVER (level 1) 
Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.
CENA KURSU: wg specjalizacji (min 4) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji  / minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)

Advanced Open Water Diver PSAI - GOLD (level 2) 
Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.
CENA KURSU: wg specjalizacji (min 7) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji /  minimum dwie osoby

RESCUE DIVER R.A.P.I.D. PROGRAM Diver PSAI (Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)
Celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.
CENA KURSÓW: Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1200 PLN + 150 PLN licencja  /  minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)

Master Diver
Master Diver jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji (kwalifikacji) nurkowych. Jeśli ktoś posiada ten stopień oznacza to, iż posiada on wiedzę i doświadczenie w wielu różnych dziedzinach i warunkach nurkowych. Stopień ten jest stopniem prestiżowym i najwyższym wyróżnieniem świadczącym o dużych osiągnięciach nurka.
CENA KURSU:   150 PLN licencja 


Specjalizacje:

Nawigacja podwodna (Underwater Navigation PSAI)
Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.
CENA KURSU: 650 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual / minimum dwie osoby  / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)


Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (Night Diving / Limited Visibility PSAI)
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
CENA KURSU: 550 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual /  minimum dwie osoby  / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)


Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver PSAI)
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra.
CENA KURSU: 650 PLN + 150 PLN licencja + 85 PLN manual /  minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)


Twin Set Diver
Kurs przeznaczony dla osób chcących wydłużyć czas nurkowania na większych głębokościach poprzez oddychanie z podwójnej butli o większej pojemności -twin set.
CENA KURSU: 650 PLN + 150 PLN licencja + 60 PLN manual /  minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)


Nurkowanie wrakowe-morskie (Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI)
Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza.
CENA KURSU: 850 PLN + 150 PLN licencja + 85 PLN manual /  minimum dwie osoby /  w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)
* cena nie zawiera rejsu na wraki


Nurkowanie podlodowe (Ice Diver PSAI)
Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem.
CENA KURSU: 650 PLN + 150 PLN licencja /  minimum trzy osoby  / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)


Basic Nitrox - Nitrox Diver PSAI
Cena: 550 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual /  minimum dwie osoby


PSAI DPV Open Water Diver
Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje doświadczenie nurkowe o zakres użycia jednostek napędowych DPV. Cały kurs prowadzony jest w środowisku wody otwartej.
CENA KURSU: 700 PLN + 150 PLN licencja, bądź 400 PLN + 150 PLN licencja w przypadku gdy kursant posiada własny skuter /  minimum dwie osoby


Full Face Mask
Kurs PSAI Nurkowania w Masce Pełno Twarzowej jest zaprojektowany aby szkolić nurków w użyciu maski pełno twarzowej oraz zapoznania ich z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizacją, procedurami, technikami, problemami oraz niebezpieczeństwami używania maski pełno twarzowej na wodach otwartych..
CENA KURSU:


Basic Open Water Sidemount Diver
Kurs PSAI Basic Sidemount na poziomie Open Water ma na celu naukę właściwej obsługi dwóch butli w konfiguracji sidemount przy wykonywaniu nurkowań w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprzętu, jego elementy i ich właściwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount.
CENA KURSU: 1.400 PLN + 150 PLN licencja + 60 PLN manual /  minimum dwie osoby /  w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)

Deep Sport Diver 

Celem kursu jest przekazanie adekwatnej wiedzy, zagadnień sprzętowych i planowanie nurkowania, pozwalających na bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na maksymalną głębokość 40m. 

CANA KURSU: 1050 PLN + 150 PLN licencja + manual /  minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)

****WSZYSTKIE SZKOLENIA MOGĄ BYĆ PROWADZONE JAKO SZKOLENIA INDYWIDUALNE. CENA SZKOLEŃ, TERMINÓW,WYBÓR INSTRUKTORA JEST UZGADNIANA INDYWIDUALNIE Z DANĄ OSOBĄ