Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania.
Uprawniający do nurkowań na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Organizacja PSAI oferuje kurs podstawowy z najwyższym maksymalnym limitem głębokości spośród wszystkich organizacji nurkowych.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
-wiek od 15 lat (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów) *,
-aktualne badania lekarskie.

*Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów - przewodników lub instruktorów.


CZAS TRWANIA KURSU
- moduł teoretyczny,
- moduł praktyczny w warunkach basenowych lub basenopodobnych,
- moduł praktyczny w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE min.15 godz. (czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)
Wykłady obejmują następujące tematy :
- historia nurkowania i struktura organizacji,
- sprzęt nurkowy,
- środowisko i fizyka nurkowania,
- medycyna nurkowa,
- teoria dekompresji,
- technika nurkowania,
- omówienie pytań egzaminacyjnych – przygotowanie do egzaminu,
- egzamin.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE min. 15 godz.
Składają się z:
- czterech sesji nurkowych w warunkach basenowych lub basenopodobnych,
- czterech nurkowań w wodach otwartych wraz z egzaminem,

EGZAMIN PRAKTYCZNY
- odbywa się na wodach otwartych,

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

- po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia go do nurkowania na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Certyfikat OWSD PSAI daje absolwentowi kursu podstawowego najwyższe uprawnienia nurkowe spośród uprawnień podstawowych wszystkich organizacji nurkowych na świecie oraz możliwość kontynuowania edukacji na wyższe szczeble nurkowe,

W CENIE SZKOLENIA OTRZYMASZ:

  • 15 godzin zajęć teoretycznych
  • 4 zajęć praktycznych na basenie
  • 4 nurkowania na wodach otwartych
  • na czas trwania kursu zapewniamy niezbędny sprzęt nurkowy 
  • Logbook do rejestrowania nurkowań
  • wejściówki na Bazę Nurkową Extreme-Dive
  • dojazd busem na basen

* po ukończeniu szkolenia otrzymujesz za free sprzęt na jeden dzień nurkowy na terenie Bazy Nurkowej / abyś jeszcze się doskonalił 

CENA KURSU STANDARD: 1.850 PLN* + 150 PLN licencja + 120 PLN manual / minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 500 PLN (1 uczestnik),  400 PLN (2-3 uczestników)

CENA KURSU STANDARD Z ZAJECIAMI TYLKO W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ: 2.350 PLN /  / minimum dwie osoby / w przypadku przedłużenia szkolenia każdy kolejny dzień nurkowy jest płatny 600 PLN (1 uczestnik),  500 PLN (2-3 uczestników)