KURS NAPEŁNIANIA PRZENOŚNYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH gazy sprężone- butle UDT często zwany na sprężarki.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT związane z napełnianiem przenośnych zbiorników ciśnieniowych. 

Kurs dotyczący napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, jest wymagany przez Urząd Dozoru Technicznego od osób bezpośrednio związanych z ładowaniem butli w tym i nurkowych, sprężonym powietrzem i innymi gazami oddechowymi.

Zapraszamy zatem wszystkich strażaków i kandydatów zainteresowanych pracą w Straży Pożarnej, właścicieli i pracowników związanych z nurkowaniem oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat bezpiecznego i profesjonalnego napełniania przenośnych zbiorników wysokiego ciśnienia.

Szkolenie jest teoretycznym oraz praktycznym kursem, realizowanym w dwa dni.

Miejsce kursu Baza Nurkowa Extreme-Dive Ow Głębokie  k. Międzyrzecza godz. 10:00  oraz egzamin Baza Nurkowa Extreme-Dive 27 października godz. 12:00

Więcej pod nr 693 353 262 lub www.NurkowanieLubuskie.pl

WARUNKI 

- Kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. 
- Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończone 18 lat,
- przynajmniej wykształcenie podstawowe,

Program kursu:

- Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy 
- Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
- Informacje szczegółowe o gazach
- Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
- Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
- Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
- Napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
- Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
- Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych.